Aktualności

Data publikacji: 2017-01-20

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce, oznaczonej jako działka nr 2036/6 o powierzchni 1.9582 ha, zabudowanej budynkiem po zlikwidowanej szkole o powierzchni użytkowej 4121 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00028966/9 - bez obciążeń.

Data publikacji: 2017-01-20

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

 

ogłasza pierwsze rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzączowicach, oznaczonej jako działka nr 548 o powierzchni 0.10 ha, zabudowanej budynkiem po zlikwidowanym przedszkolu, o powierzchni użytkowej 354,10 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00032982/8 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 190 000,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Data publikacji: 2017-01-18

baner - jak pomóc Patrykowi Galii

Patryk od 3 lat walczy z glejakiem - złośliwym nowotworem mózgu. Nowotwór zaatakował nerw wzrokowy. Chłopiec był już dwukrotnie operowany i nie widzi na lewe oko. Jedynie leczenie w Stanach Zjednoczonych daje 90% szans na całkowite wyleczenie i uratowanie życia Patryka.

Rodzice muszą zebrać 1,2 mln zł na protonoterapię. Każda wpłacona złotówka przybliży Patryka do uratowania Mu życia.

JAK MOŻNA POMÓC PATRYKOWI?

Data publikacji: 2017-01-18

baner sesja

 

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 25 stycznia  2017  roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

 

 

 

Porządek obrad: 

Data publikacji: 2017-01-17

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia w dniu 18.01.2017 r. poziomu stężenia pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Data publikacji: 2017-01-16

plakat - Paweł RakKolejna część zbiórki publicznej na rzecz niepełnosprawnego mieszkańca naszej gminy Pana Pawła Rak planowana jest 20 stycznia 2017 r., w czasie Kolędowania "W Cztery Świata Strony" w auli RCOS w Dobczycach oraz 22 stycznia 2017 r. po mszy świętej o godz. 16.00 w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach.

Data publikacji: 2017-01-16

jasełka BrzączowiceBarwne i energiczne, a zarazem poruszające i opowiadające o istocie Bożego Narodzenia, takie były jasełka uczniów Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, którzy 15 stycznia zagrali przed liczną widownią w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego.

Data publikacji: 2017-01-13

W drugą rocznicę śmierci Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Marcina Pawlaka powspominajmy wspólnie ponad 20 lat Jego obecności na dobczyckiej ziemi.

Data publikacji: 2017-01-12

zdjęcie Zbiornika DobczyckiegoGmina Dobczyce ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów określonych w Planie Zagospodarowania Zbiornika Dobczyckiego.

Data publikacji: 2017-01-12

uwaga zanieczyszczenieWojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Strony